Norsk Nauticat Klubb ble stiftet 13. mars 2004.  Initiativet kom fra Ola Messelt Bakken som gjennom en tid hadde arbeidet for å få til et treffsted for eiere av Nauticat i Norge. Klubbens formål er beskrevet i vedtektene.


 Formålet er

- å arbeide for godt sjømannskap og godt kameratskap mellom Nauticat eiere.

- å være kontaktledd mellom medlemmene og ivareta deres interesser som Nauticat eiere.

- å opprette og vedlikeholde et register over norskregistrerte Nauticat båter.

- å stå for kontakt til Nauticat klubber i andre land.

- å bistå medlemmene i kontakt med produsenten, Siltala Yachts Oy


Medlemstallet er stadig økende, og ligger nå omkring 80.


Fra starten av har Sulander Yachting som selger Nauticat båtene i Norge, vært en aktiv deltaker i klubben.

 

 

Mer om klubben

         

Initiativet til å stifte en klubb for eiere av Nauticat båter i Norge kom fra Ola Messelt Bakken som i lengre tid hadde knyttet kontakt med flere eiere av Nauticat.

Han hadde også kontakt med Antero Sulander i Sulander Yachting som selger Nauticat i Norge. Ola Messelt Bakken inviterte alle eiere som han hadde oversikt over,

til et møte i Leangbukta hvor Sulander Yachting holdt til, den 7. desember 2003.

Interessen for å stifte en klubb var til stede, og på møtet ble det valgt et interimsstyre med Ola Messelt Bakken som leder, som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til vedtekter. Samtidig ble det avtalt å møtes i forbindelse med utstilling Sjøen for alle i mars året etter.

Interimsstyret innkalte så til formelt stiftelsesmøte den 13. mars 2004. Møtet ble holdt i lokalene til Norges Varemesse på Lillestrøm.

Til møtet kom 19 personer fra Oslo, Østfold, Akershus og Vestfold. Disse hadde 12 båter, de fleste Nauticat 33, flere andre modeller var også representert, den største var Nauticat 42.


Norsk Nauticat Klubb ble formelt stiftet lørdag 13. mars 2004 og registrert som forening i Brønnøysundregistrene kort tid etter.


I det første styret satt Ola Messelt Bakken, Oslo, leder, Arne Hungnes, Billingstad, nestleder, Ove Thorvaldsen, Hvalstad, kasserer, Gunnar Apeland, Sørumsand, sekretær og Tore Turin Bjørge, Svelvik, styremedlem.